Da CD kom hjem

 

DIGITAL LYD – EN SELVMOTSIGELSE

Tradisjonell CD-lyd (compact disc digital audio) er maksimalt 16-bits avlesning (oppløsning) med 44.100 gangers oversampling per sekund (Hz) i et komprimert format i standarden Redbook PCM (pulse code modulation), slik at det kan leses med en diodelaser med en bølgelengde på 780 newtonmeter.


HDCD-encoding (high definition CD) er en ytterligere komprimering som muliggjør avspilling av 20-bits data gjennom 16-bits digitalt lydsignal ved hjelp av ytterligere komprimeringsfiltre.

SACD (super audio CD) har en laser på 650 nm, i likhet med DVD, mens Bluray-formatet bruker en diodelaser på 405 nm.

PCM-lydstandarden vil i ukomprimert tilstand, såkalt lineær PCM (LPCM) tillate en samplingfrekvens på opptil 6.144 kbps (båndbredde), som i lydporet på en DVD-video kan gjengi opptil 7.1 kanaler surroundlyd i 16-bits 48kHz. Det finnes i dag 32-bits LPCM-lydkort.

 

De vanligste filformat for PCM- og LPCM-lyd er WAV og AIFF.

SELVMOTSIGELSEN:

Det finnes ikke digital lyd. Lyd er analogt. Vi har to ører, og de kan ikke høre digitale nuller og ettall.

 

Den digitale "lyden" må konverteres fra digitalt signal til analoge signaler. Digital innspilling er opptak av analog lyd via analogt opptaksutstyr via en A/D converter (analog-til-digital konvertering) til digitalt utstyr og over til digitalt lagringsformat.

For å høre den "digitale lyden", må den overføres til digitale bæremedier, enten det er på plate, bånd, harddisc, minnekort eller server. Derfra må den avspilles på en avspiller via en D/A converter (digital-til-analog konvertering) til analogt utstyr koblet til høyttalere.

DAC – digital/analogue converter:

Lydgjengivelsen av datastrømmer avgjøres av en chip, en DAC. DAC-chipper sitter i datamaskiner, i CD-spillere, SACD-, DVD-, Bluray-spillere, mobiltelefoner. Mange forsterkere og forforsterkere er utstyrt med egen DAC, det samme gjelder hodetelefonforsterkere, lydmiksere og lydkort. DAC er også blitt et eget separat komponent man kan kjøpe til sitt HiFi-anlegg.

Selv om CD-en ikke er skapt for å lese ut mer enn 16 bits raskere enn 44,1 kHz, er flere CD-spillere utstyrt med svært gode DAC-chips på 24-bits 192 kHz.

 

En Bluray-spiller er typisk utstyrt med en 32-bits DAC som kan håndtere PCM-lyd i opptil 32-bits 384 kHz, og DSD-lyd i opptil 11,2 MHz (1-bit).

Musikk.Media er et web-tidsskrift av © Norsk Musikkalender Jon Arnesen

Organisasjonsnummer NO. 996 093 263

— norsk@musikk.media —

— (+47) 988 76778 —