Fylker:

Kjente byer får ikke fylkesforklaring.

AK = Akershus

HE = Hedmark

OP = Oppland

BU = Buskerud

VF = Vestfold

ØF = Østfold

TE = Telemark

AA = Aust Agder

VA = Vest Agder

RO = Rogaland

HO = Hordaland

SF = Sunnfjord

SO = Sogn

NF = Nordfjord

SM = Sunnmøre

RD = Romsdal

NM = Nord Møre

ST = Sør Trøndelag

NT = Nord Trøndelag

NO = Nordland

TR = Troms

FI = Finmark

Musikk.Media er et web-tidsskrift av © Norsk Musikkalender Jon Arnesen

Organisasjonsnummer NO. 996 093 263

— norsk@musikk.media —

— (+47) 988 76778 —