Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

Norsk Musikkalender lages på fritidsbasis av Jon Arnesen, tidligere skribent i Farojournalen, Rock Furore, Jazznytt, SarpsborgAvisa, Indre Østfold Avis m.m.

Denne slippkalenderen har som mål på ukentlig basis å dekke alle utgivelser med norske artister av musikk med fler spor enn en digital singel.

Valget å utelate singlene kommer av at det gir en uforholdsmessig arbeidsmengde både å skaffe seg oversikt og å skaffe de linker som skal med i kalenderens oppsett.

Musikkalenderens manglende kontinuitet skyldes uforutsette prioriteringer, noe som tidvis kreves, da den er ikke en primær virksomhet, ikke en næringsvei.

Ambisjonene er å kunne gjøre Musikkopplevelsen til en næringsvirksomhet, noe som vil tillate prioritering og dermed kontinuitet.

Musikk.Media er et web-tidsskrift av © Norsk Musikkalender Jon Arnesen

Organisasjonsnummer NO. 996 093 263

— norsk@musikk.media —

— (+47) 988 76778 —